Les mer

Nettressurser om kystlynghei og gamle kulturlandskap


Artsdatabanken: Kystlynghei

Fylkesmannen i Rogaland: Miljø og klima

Miljødirektoratet: Kulturlandskap

Miljølære: Kystlynghei har stor biologisk verdi

Miljøstatus: Kystlynghei – blant våre eldste kulturlandskap

Naturvernforbundet i Rogaland: Store-Marøy prosjektet

Norsk institutt for naturforskning: Naturtyper og landskap

WWF Norge: Kystlynghei – truet naturtype

Litteratur


Fremstad, Eli (1991). Kystlynghei på Vestlandet og i Trøndelag: naturtype og vegetasjon i fare.
Hermansen, Pål (2011). Norsk natur – vill, vakker og sårbar.
Naturvernforbundet i Rogaland (2008). Historien om en liten øy i Stavanger.

Lyngheisenteret:


Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er oppretta for å ta vare på kysten sitt kulturlandskap og for å hegna om den kunnskapen og dei tradisjonane som knyt seg til bruken av dette landskapet.
Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordaland.
Foto: Lyngheisenteret