Obrestadheia-Aniksdalsheia

Time kommune

Navn: Obrestadheia – Aniksdalsheia, Time kommune
Verdi: Svært viktig
Areal: 9810 dekar

Kort beskrivelse: Området strekker seg sørover frå Storamos i eit bølgande landskap dekka av store lausmassar. Del av Synesvarden landskapsvernområde. Store areal med tørrhei, det harde beitetrykket gjer at grasheiar med finnskjegg og bjønnskjegg dominerer over røsslyngdominert hei som helst finst i tørre skråningar.

Miljødirektoratet: Obrestadheia – Aniksdalsheia