Kvernevik

Stavanger kommune

Navn: Kvernevik, Stavanger kommune (Id BN00061807)
Verdi: Svært viktig
Areal: 211 dekar

Langstrakt område med kystlynghei i et eksponert havmiljø. Variert kystlinje med strandklipper lengst sør, strandberg, rullesteistrand mot nord. Inne i kystlyngheien ligger flere små felt med myr og fuktig mark. Det er noen plantefelt med gran og buskfuru mot bebyggelsen. Relativt lite inngrep inne i området, men det går en turvei gjennom det hele.

Miljødirektoratet: Kvernevik