Regsheia ved Stora Mjelkevatnet

Sokndal kommune

Navn: Regsheia ved Stora Mjelkevatnet, Sokndal kommune (BN00082049)
Verdi: Svært viktig
Areal: 8412 dekar

Stort areal med kystlynghei sør for Fv 44 frå Jøssingfjord mot Åna-Sira. Området har store variasjonar i tilstand, og det er fleire større myrar innføre avgrensinga. Det er gode førekomstar av klokkesøte (EN) innføre lokaliteten.