Flatafjellet-Bynuten

Sandes kommune

Navn: Flatafjellet – Bynuten, Sandes kommune
Verdi: Viktig
Areal: 1210 dekar

Lokalitet med stor andel tørrhei dominert av røsslyng, beliggende nordvest for Bynuten på grensa mot Gjesdal. Turløyper til Selvikstakken og Bynuten fra Sandnes går forbi lokaliteten.

Miljødirektoratet: Flatafjellet – Bynuten
Sandnes kommune: Friluftsliv i Sandnes