Kattalandsvika ved Orrevatn

Klepp kommune

Navn: Kattalandsvika, Klepp kommune (BN00009220)
Verdi: Svært viktig
Areal: 112 dekar

Vekslar mellom myr, gjødsla beite, naturbeitemark og tørr lynghei, mest i sørhellingane. Del av Orrevatnet naturreservat.

Miljødirektoratet: Kattalandsvika ved Orrevatn