Grimslifjellet-Vardafjellet-Stølafjellet nord for Lomeland

Gjesdal kommune

Navn: Laksesvelafjellet, Bjerkreim kommune
Verdi: Svært viktig
Areal: 80173 dekar

Lokaliteten er del av eit svært stort heiområde som i nord er avgrensa nær Røyslandsvatnet og Oslandsvatnet (vest for Vikeså), Laksesvela-Steinsland-Eikeland-Gravdal i aust og som strekkjer seg sørover til skogen i Ognadalen vestover frå Ualand mot Holmavatnet og Heresvela ved Ogna og vidare mest heilt ned til kysten.

Miljødirektoratet: Laksesvelafjellet m.m.