Ognøy

Bokn kommune

Navn: Ognøy, Bokn kommune (idBN00045288)
Verdi: Svært viktig
Areal: 1696 dekar

Området utgjer heile nordelen og det meste av kystlina av Ognøy i Bokn kommune. Området er eit for det meste grunnlendt kystheilandskap med ein mosaikk mellom ulike utformingar av kystlynghei og kystmyr. E39 går i vestkanten av området og skil den vestre kystlina frå resten av området. Om lag midt på øya er det ei høgde i aust og ei i vest (78 m.o.h.) med eit svakt daldrag mellom. Dyrka jord og kulturbeite ligg sør for desse med tunet i sørvest og er halde utanfor området.

Miljødirektoratet: Ognøy